Smluvní dokumentaceVyplňte prosím pečlivě všechny níže uvedené údaje. Stáhnout formulář

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Jméno a příjmení klienta
Adresa (trvalý pobyt)
Datum narození nebo rodné číslo
Telefonní kontakt
E-mail
Místo a datum podání reklamace

POPIS REKLAMACE:

Produkt/služba, které se reklamace týká
Datum a místo transakce či skutečnosti, které se reklamace týká
Popis reklamace (prosím uveďte co nejvíce detailů a informací)
Seznam dokumentů/dokladů, které přikládáte k Reklamačnímu formuláři


Prohlašuji, že všechny mnou vyplněné informace a údaje jsou úplné, správné a odpovídají skutečnosti.

V ………………………………… Dne ………………… Podpis klienta ………………………………