Často kladené otázky (FAQ)

FAQ
 • 1
  Jaké jsou podmínky pro získání půjčky?
  • Platný občanský průkaz
  • Nemít neuhrazené dluhy.
  • Příjem
  • Vlastní bankovní účet
  • Vlastní telefonní číslo a email
  • Svéprávnost
 • 2
  Jsem důchodce, může si požádat o půjčku? Co mám uvést do kolonky příjem?
  Ano, je možné si od nás půjčit i v důchodu.
  Do kolonky čistý měsíční příjem uveďte výši Vašeho důchodu + případný vedlejší pravidelný prokazatelný příjem
 • 3
  Co mám dělat, jestliže jsem přišel o přihlašovací data?
  • Na hlavní stránce webu www.pujcka7.cz, pod tlačítkem přihlásit se použijte odkaz zapomněl jsem heslo
  • Obraťte se na nás telefonicky, heslo vám vygenerujeme
  Tel.: + 420 727 830 896
  Tel.: + 420 228 226 971

  • Napište nám na info@pujcka7.cz
 • 4
  Co mám dělat, pokud chci změnit telefonní číslo, email, bankovní účet, OP nebo zaměstnavatele?
  • V případě změny mob tel nebo emailu, je potřeba zaslat písemnou žádost na info@pujcka7.cz. V žádosti uveďte Vaše rodné číslo, původní tel. číslo nebo email, podle toho, co potřebujete změnit, dále nový email nebo tel. číslo, následně Vás pro ověření budeme kontaktovat.
  • V případě změny bankovního účtu je potřeba zaslat stejnou žádost s rč včetně výpisu z příslušného účtu
  • V případě změny čísla OP je potřeba zaslat stejnou žádost s rč včetně nascanovaného (vyfoceného) OP z obou stran.
  • V případě změny zaměstnavatele je potřeba zaslat stejnou písemnou žádost, kde uvedete název a adresu nového zaměstnavatele, datum nástupu, pracovní pozici, čistý měsíční příjem a Vaše rodné číslo.
 • 5
  Jak je chráněn obsah smlouvy?
  Smlouva a souhlas se správou osobních údajů (Bod 6 smlouvy o půjčku) jsou při podpisu chráněny pomocí technologie algoritmu MD5 hash, tj. unikátní a neměnnou posloupností symbolů (písmen a/nebo číslic), která potvrzuje ochranu textu smlouvy (text dokumentu přemění na unikátní posloupnost symbolů, která přesně odpovídá potvrzovanému textu, a při jejíž změně by byla zřejmá změna textu dokumentu). Po vyplnění registračního formuláře se ve druhém kroku registrace předkládá text, v němž se pomocí kódu MD5 hash zakóduje text smluvních podmínek a rodné číslo vložené při registraci. Tímto způsobem jsou chráněna práva obou stran, tj. Poskytovatele půjčky a Klienta. Obsah smlouvy se nemůže změnit bez změny kódu MD5 hash.
 • 6
  Jaké údaje požadujete vyplnit, pro ověření totožnosti osoby při vyplnění registračního formuláře v systému www.pujcka7.cz?
  Při vyplnění registračního formuláře je potřeba uvést veškeré údaje požadované systémem.
  Jméno a příjemní, rodné číslo, kontaktní mobilní telefon a email, adresu trvalého a přechodného bydliště, název, adresu zaměstnavatele, pracovní pozici, délku zaměstnání, čistý měsíční příjem, měsíční náklady, jméno majitele účtu,aj.
 • 7
  Co když moje banka není na seznamu bank?
  Pokud Vaše banka není na seznamu uvedených bank, vyberte si kteroukoli banku pro platbu, jako VS uveďte Vaše rodné číslo.
 • 8
  Jaké doklady je potřeba doložit?
  • Pro ověření bankovního účtu zaslat platbu 0,01 Kč na jeden z našich bankovních účtu nebo automatickou kontrolou vašeho bankovního účtu přes KONTOMATIK.
  • Pro ověření příjmu tři poslední výpisy z účtu se mzdou od zaměstnavatele/výplatní pásky, příp. důchodový výměr, daňové přiznání, potvrzení o příjmu apod.
  • 1 doklad totožnosti
 • 9
  Kdy a jakým způsobem obdržím uživatelské ID a dočasné heslo?
  Během několika minut zašleme na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu SMS zprávu s uvedeným uživatelským ID a na e-mailovou adresu – dočasné heslo.
 • 10
  Dostanu odpověď o poskytnutí půjčky?
  O vyhodnocení žádosti Vás budeme informovat telefonicky anebo formou SMS zprávy na Vámi registrovaném telefonním čísle.


 • 11
  Jak si prodloužit termín uvedený v žádosti o půjčku?
  Prodloužit si termín je možné 2 způsoby:
  1. Předem uhradit poplatek, úrok za půjčku (příp. sankce, pokud jsou vyměřené) na účet 2701695641/2010. Aktivovat prodloužení přes "Zóna uživatele P7" Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".

  2. Podat žádost v zóně uživatele P7:
  • Přihlásit se, jít na "Zóna uživatele P7" Žádost o prodloužení půjčky, zvolit si požadované Podmínky prodloužení termínu půjčky, potvrdit Žádost o půjčku se zadáním hesla, stisknout tlačítko "Prodloužit".

  • Uhradit cenu za prodloužení je třeba do 23 hod. od podání žádosti. Termín splatnosti půjčky se automaticky prodlouží poté, co Věřitel zaúčtuje platbu žadatele.
 • 12
  Jaké platební údaje je třeba uvést při provádění platby za účelem splátky půjčky na Internetu nebo na pobočce banky?
  Při provádění platby uveďte tyto platební údaje:
  • Jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo.
 • 13
  Jak je možné zjistit aktuální stav své půjčky?
  • Po přihlášení do Vašeho profilu můžete sledovat aktuální stav půjčky.
  • Telefonicky na lince pro klienty
  Tel.: + 420 727 830 896
  Tel.: + 420 227 777 722

  • Písemně na info@pujcka7.cz