Smluvní dokumentaceFormulář Žádosti o vyčíslení pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru můžete stáhnout ZDE

Kontex Trade International s.r.o.
Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha 4,
IČO: 24827061
DIČ: CZ24827061


Žádost o vyčíslení pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Identifikace klienta

Jméno Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Rodné číslo
E-mailová adresa
Kontaktní telefon


Identifikace úvěru, kterého se žádost týká:

Číslo úvěrové smlouvy: …………………………………………………………………………

Já, výše uvedený (klient), tímto oznamuji společnosti KONTEX TRADE INTERNATIONAL s.r.o. záměr o předčasné splacení výše uvedeného úvěru (prosím zaškrtněte):

Částečné ve výši …………………………………….
Úplné

a žádám o zaslání vyčíslení pro provedení předčasného splacení na e-mailovou adresu uvedenou výše.V …………………… dne ………………… Podpis klienta ………………………………