Smluvní dokumentacePotvrzení o příjmu můžete stáhnout ZDE
Potvrzení o příjmuJméno/příjmení: ________________________________

Rodné číslo: ______________________

Adresa trvalého bydliště: _____________________________________________________Potvrzuji, že jsem zaměstnaný ve společnosti:

Název______________________________________________________________________

IČO, sídlo ___________________________________________________________________Potvrzujeme, že výše uvedený zaměstnanec pracuje ve společnosti, nenachází se ve výpovědní lhůtě ani ve zkušební době, v době vystavení tohoto potvrzení není pracovně neschopný déle než 14 dní.


Pracovní poměr začal dne: _________________

Pracovní pozice: _________________________

Průměrný měsíční příjem za poslední 3 měsíce: _____________________Srážky: ______________________Za správnost údajů Zaměstnavatele zodpovídá:

Jméno/příjmení: ________________________

Pracovní pozice: ________________________

Tel. kontakt: ___________________________Pro účely posouzení mé platební schopnosti u společnosti Kontex Trade International s.r.o. žádám o vystavení tohoto potvrzení. Taktéž uděluji zaměstnavateli souhlas s poskytnutím informací o mém pracovním poměru. Společnosti Kontex Trade International s.r.o., uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souvislosti s vyhodnocováním mé úvěruschopnosti.


V ______________ dne _______________________________________________
Zaměstnavatel