Smluvní dokumentace

Formulář odstoupení od smlouvy můžete stáhnout ZDEVěřitel:
Kontex Trade International s.r.o.
Praha 5, Karla engliše 3221/2
PSČ: 150 00
IČ organizace: 248 27 061
DIČ organizace: CZ24827061

Klient:
Jméno a Příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Mobilní telefon:
Email uvedený při registraci:
Bankovní spojení:

Úvěr:

Úvěr ze dne:

Smlouva o úvěru číslo (naleznete ve vašem profilu záložka smlouvy):

Já, níže podepsaný, zasláním tohoto formuláře odstupují od Smlouvy o úvěru, na zákonném základě. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se svými smluvními povinnostmi vrátit Věřiteli na jeho bankovní účet jistinu Úvěru poskytnuté Věřitelem, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení. a zaplatit Věřiteli úrok (část pevného poplatku) ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla poskytnuty úvěr dle spotřebitelské Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina připsána na účet Věřitele.

Vlastnoručně podepsané oznámení se odesílá na výše uvedenou adresu Věřitele ve lhůtě do 14 dnů od podpisu Smlouvy.
Věřitel upozorňuje, že v případě odstoupení od Smlouvy, nemusí být Klientovi příště úvěr poskytnut.


V …………… dne……………………