O nás

Společnost Kontext trande international s.r.o. je mateřskou společností Půjčky 7 a je registrována u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů, registraci provedl správce dat, jehož registrační kód je 00040040.

Pro plnění Vaší smlouvy o úvěru, musíte poskytnout osobní údaje, které požaduje Půjčka7 a které jsou nutné pro posouzení úvěruschopnosti, pro zjištění totožnosti dle zákonných norem. V případě neposkytnutí osobních údajů odmítne Půjčka7 uzavřít smlouvu o úvěru, protože nebude mít možnost posouzení Vaší úvěruschopnosti, popř. identitu.

Půjčka7 ujišťuje, že Vaše osobní údaje budou bezpečně chráněny v souladu se zákonem České republiky o právní ochraně osobních údajů a s požadavky dalších právních předpisů. Všichni pracovníci a zástupci společnosti Půjčka7 se zavazují a jsou povinní chránit veškeré Vaše osobní údaje. Půjčka7 disponuje odpovídajícími organizačními a technickými prostředky ochrany dat před náhodným, zneužitím, odhalením, pozměněním a před jakýmkoli jiným zneužitím.

KONTEX TRADE INTERNATIONAL S.R.O. neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 sb., o spotřebitelském úvěru.

Společnost disponuje oprávněním k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 10 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Tyto informace lze ověřit v Registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru provozovaným Českou národní bankou.

Mimosoudní řešení sporů

Spory mezi spotřebitelem (vámi) a poskytovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 sb., o finančním arbitrovi.

Kontrolu nad společností KONTEX TRADE INTERNATIONAL S.R.O. vykonává Česká Národní banka (www.cnb.cz)