Informace pro zákazníky v souvislosti s pandemií Covid-19

S ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky a dále s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. (dále jen „zákonné moratorium“) považujeme i nadále za důležité pomáhat Vám při řešení tíživé finanční situace spojené s epidemií COVID-19.

Půjčka7 se připojila k výzvě Ministerstva Financí ČR, jejíž plné znění naleznete zde.

Pokud jste se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a Vaše problémy trvají, máte možnost požádat nás o sjednání individuální dohody, která Vám usnadní splácení závazku.

Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, řešit je včas. Pokud dojde ke zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení, které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.


NABÍZÍME ŘEŠENÍ:

Jednorázovou půjčku nad 5 000 Kč vám rozložíme do pěti měsíčních splátek bez navýšení, pokud splatíte alespoň 25 % z dlužné částky, a to do pěti kalendářních dnů od vaší žádosti.

Úvěr se splátkovým kalendářem vám umožníme rozložit splátky na delší období, a to bez navýšení.

V ostatních případech se pokusíme společně dohodnout na vhodném řešení.

Důležitá informace: V okamžiku podání vaší žádosti o individuální přístup ke splacení úvěru nesmíte být se splátkou úvěru v prodlení.


JAK POSTUPOVAT:

1. Vyplňte formulář o individuální přístup ke splacení úvěru, který stáhnete zde

2. Doložte doklady prokazující vaší složitou finanční situaci.

(doklad o ztrátě zaměstnání ne starší než 30 dnů, registraci z úřadu práce ne starší než 14 dní, přerušení živnosti, případně jiný doklad, z něhož bude vyplývat negativní dopad na Vás v souvislosti s ekonomickými omezeními nebo s vládními opatřeními v boji proti epidemii Covid).

3. Zašlete všechny potřebné doklady na adresu Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha nebo oskenované doklady zašlete na e-mailovou adresu covid19@pujcka7.cz

Posuzování vaši žádosti trvá do 10 kalendářních dnů, vyrozumění o schválení či neschválení obdržíte na e-mailovou adresu odkud přišla žádost. V případě schválení splátkového kalendáře je pro jeho finální platnost třeba obratem na došlý email odpovědět slovem SOUHLASÍM se splátkovým kalendářem.

V případě dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat na telefonní číslo 228 226 971